Neden Uziversite ?

Neden Uziversite ?

Neden Uziversite ?

İş hayatı rekabetin giderek arttığı ve kişisel gelişimin çok önemli hale geldiği bir noktaya doğru gitmektedir. Günümüzde birçok firma, kendisine yatırım yapmış, sürekli olarak öğrenme ve öğrendiğini uygulama çalışmalarında bulunan kişileri işe almaktadır. Doğal olarak şirket içinde de eğitimler düzenlenerek, yeni beceriler geliştirilmesi sağlanmakta veya mevcut becerilerde ilerleme kaydedilmesi istenmektedir.

Şirketlerin şirket içi eğitimler düzenlerken tercih ettiği eğitim türlerinden olan klasik eğitim, eğitmenlerle bir grup çalışana bu eğitimi vermek üzerine kuruludur. Klasik eğitim yöntemlerini kullanmak ise hem zaman hem de kaynak konusunda büyük maliyetler doğurmaktadır. Bu sebeple son dönemlerde şirketler uzaktan eğitimle şirket içi eğitimler düzenlemeyi tercih etmektedir. Uzaktan eğitimin şirket içi eğitimlerde kullanılmasıyla ilgili bahsettiğimiz konulara ek olarak bu yazımızda uzaktan eğitimle çalışan verimliliğini artırmanın yollarından bahsedeceğiz.

Yoğun iş döneminde düzenlenen zorunlu eğitimler işlerin gecikmesine sebep olabilirken, uzaktan eğitimle bu eğitimin düzenlenmesi çalışanın daha rahat zamanlarda eğitimi almasını sağlayacaktır. Herhangi bir iş yapılmadığı durumda eğitim içerikleri izlenebilir ve zaman boşa harcanmamış olur. Uzaktan eğitim çalışana esneklik sağlayarak daha verimli bir çalışma süresi sağlayacaktır.

Birçok firma çalışanların gelişimi için kaynak ayırmakta ve eğitimler düzenlemektedir. Çalışan eğitimleri, mevcut bilgi birikiminin ilerletilmesi veya gizli kalmış becerileri ortaya çıkarması sayesinde çok önemlidir. Şirketlerin çalışanlarına bu şekilde yatırım yapması, çalışanların yaptıkları işlerde daha başarılı sonuçlar elde etmelerini veya mevcut becerilerinde daha hızlı çalışmalar ortaya koymalarını sağlar. Klasik şekilde düzenlenecek şirket içi eğitimlerle bu sonuçlar daha zor elde edilir.

Zira eğitim her zaman düzenlenemeyebilir veya bir sefer yapılacağı için farklı öğrenme hızları bulunan kişilerin öğrenmelerinde istenen hedefler tutturulamayabilir. Bu sebeple, çalışana yatırım yapmak için düzenlenecek şirket içi eğitimlerin online eğitim araçlarıyla gerçekleştirilmeleri çok önemlidir.

Farklı bir uzmanlık alanında eğitim alma imkânı sayesinde çalışanların gizli kalmış becerileri ortaya çıkabilir ve şirket belki de o alanda kişi istihdam edeceği yerde mevcut çalışanını o alanda değerlendirebilir. Online eğitimin avantajlarından birisi olan farklı alanlarda uzmanlaşabilme imkânı bu bakımda şirketler açısından çok önemli bir noktadadır. Belki de büyük maddi kaynak kullanımının önüne geçebilecek veya mevcut çalışmaları zenginleştirebilecek bu imkân sayesinde çalışanlardan maksimum verim alınacaktır.

Yöneticileriyle iletişimi güçlü, şirketine güveni tam bir çalışan, psikolojik sorunlar yaşadığı durumlarda dahi odaklanmasını sağlamaya çalışabilir ve verim düşüşünün önüne geçilebilir. Tabii ki burada bu eğitimlerin ve eğitim veren kişilerin önemi çok büyüktür. Sınırlı gruplara düzenlenecek eğitimler bu saydığımız faydaları her zaman sağlamayabilir. Bu sebeple, tüm çalışanlara erişebilen online eğitimler ve bu eğitimler içerisinde çalışanlarla iletişime geçilmesi bu saydığımız faydaları beraberinde getirebilecek bir konumda olacaktır.

Online eğitimin çalışanların online eğitim altyapısı üzerinden istediği kadar bu içeriklere erişmesi, uzun sürelerde gerçekleştirilecek eğitimlerin kısa sürede gerçekleştirilebilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Doğal olarak online eğitim soft becerileri geliştirme noktasında daha verimli bir tercih olacaktır.

Tüm bu saydıklarımıza ek olarak daha birçok avantajı bulunan online eğitim, bu alana odaklanmış ve teknik bilgi gerektirmeyen, sorun çıkarmayacak altyapılarla gerçekleştirilmelidir. Uziversite olarak şirketlere sunduğumuz online eğitim altyapımız hiçbir teknik bilgi gerektirmeyen, sunucu maliyeti bulunmayan ve bir online eğitim altyapısından beklenen her şeyi sunan bir altyapıdır. Çalışanlara sunulacak eğitimlerin online ya da video içerikler halinde gerçekleştirilmesi, eğitim içerik kütüphanesi sayesinde sürekli olarak bu içeriklere erişim, kullanıcı yönetimi, online sınav ve soru bankası fırsatı ve ilerleme kontrolü gibi birçok imkanı sunduğumuz bu altyapı ile şirket içi eğitimleri en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz.